Tisztelt Szülő!

Gyermekének beiratkozását az általános iskola első évfolyamára a 2022/2023. tanévre vonatkozóan kétféle módon kezdeményezheti:

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a magukkal vitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szükséges műveleteket, feladatokat.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A beiratkozási folyamatot az e-Ügyintézés felületén keresztül – előzetes regisztrációt követően – indítja a gyermek törvényes képviselője. https://eugyintezes.e-kreta.hu

Az e-Ügyintézés felületén keresztül történő jelentkezés során a szülő a rendszer által felkínált űrlapot kitöltve tudja megadni gyermeke beiratkozáshoz szükséges adatait. Az adatokhoz a beiratkozással érintett (kiválasztott) intézmény hozzáfér. Emellett az egyes nyilatkozatok (például a gyermek törvényes képviseletéről szóló nyilatkozat) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.
Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2022. április 6. 0:00 – 2022. április 22. 12:00

A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja a Szegedi Tankerületi Központ fenntartásába tartozó általános iskolák vonatkozásában, egységesen: 2022. április 21-22. 8:00-19:00 óráig.

A beiratkozás napján – függetlenül attól, a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen is az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.
A beiratkozás napján az e-Ügyintézés felületéről beérkezett adatokat a hivatalos dokumentumok alapján ellenőrzi az intézmény, és – szükség esetén – javíthatja, módosíthatja a megadott információkat.

Kapcsolódó dokumentumok:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: