FELHÍVÁS

A Klebelsberg Központ Szegedi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 között
  • 2019. április 12. (péntek)     8.00 – 18.00 között

Szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, óvodai szakvélemény EREDETI PÉLDÁNYA
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (az iskolai honlapon is megtalálható)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (az iskolai honlapon is megtalálható)
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit – és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára (az iskolai honlapon is megtalálható)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Központ Szegedi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Tankerületi Igazgató