Tisztelt Szülő!

A diákigazolvány-igénylést az okmányirodában kapott NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap birtokában lehet kezdeményezni az iskolatitkárnál, aki az elektronikus rendszerben továbbítja a kérést. Az igazolványt az iskola fogja megkapni, de a megérkeztéig, vele egyenértékű ideiglenes igazolást lehet kérni a titkárságon. Az eljárás díjmentes.

Az igénylés folyamatát az alábbi ábra szemlélteti: