2023. szeptember 01.

Évismétlő tanuló: 1 fő
Kimaradó tanuló: –
Tanulmányait más intézményben folytató: 6 fő
Más intézményből érkezett: 2 fő