A Szegedi Orczy István Általános Iskola eljárásrendje a koronavírus (COVID-19) járvány idején

A 2020/21-es tanévben a koronavírus járványveszélyre tekintettel intézményünkben az alábbi szabályok, intézkedések kerülnek bevezetésre a vírusfertőzés terjedésének megakadályozása érdekében:

  1. A személyi higiéné betartása (kézmosás, zsebkendőhasználat, WC megfelelő használata) az intézmény minden tanulójának és dolgozójának kötelessége. Az osztályfőnökök tájékoztatást adnak az adott korosztálynak megfelelő szinten az alapvető szabályokról.
  2. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, hogy amennyiben a gyermekénél a koronavírus tüneteit észleli, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A tünetekről és az eljárásrendről az alábbi linken tájékozódhat: https://www.nnk.gov.hu/ ) A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  3. Ha az iskolában a tanulónál a tünetek (hőemelkedés, láz, köhögés, fáradékonyság, légszomj, torokfájás, íz-és szagérzékelés elvesztése) valamelyikét észleljük, a gyermeket azonnal elkülönítjük, és értesítjük a szülőt. A szülő köteles az általa megadott telefonszámon elérhetőnek lenni, és a lehető leghamarabb elvinni a gyermeket az iskolából. Az iskolából koronavírussal hazaküldött gyermek az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Hiányzás esetén a szülő köteles a tanuló étkezését azonnal lemondani.
  4. Amennyiben gyermeke krónikus megbetegedésben szenved, és a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, kérheti, hogy gyermeke iskolába járás nélkül teljesítse tankötelezettségét. A krónikus megbetegedésről szóló orvosi igazolást be kell mutatni, ezen időszak igazolt hiányzásnak minősül. Ezen időszak alatt az iskola nem biztosít a tanuló számára online oktatást, de a tananyagot eljuttatja a tanuló számára a Kréta rendszeren keresztül. A tanuló köteles a kiadott tananyagot a megadott határidőre és a szaktanár által kért módon visszajuttatni, és a szaktanár által megadott módon és időben az elsajátított tananyagról beszámolni.
  5. A szülő köteles értesíteni az iskolát, amennyiben a családban hatósági karantént írnak elő. Ez esetben a hatósági karantén időszaka igazolt hiányzásnak tekintendő.
  6. Az iskolába belépés rendje: Az alsós tanulók reggel a főbejáraton keresztül, a felsős tanulók az ebédlő mellett található vaskapun keresztül jöhetnek be. Szünetekben az 1-2.osztályos tanulók az 1-es udvaron, a 3-4.osztályosok a 2-es udvaron, a felsősök a 3-as udvaron (kézilabdapálya) tartózkodhatnak. Minden tanulónál legyen a táskában maszk, annak viselése a folyosón ajánlott!

Szülő az iskola területére kizárólag maszkban léphet be. A tanulókat reggel csak az iskola kapujáig lehet kísérni. Az elsős tanulók érkezését a portánál álló ügyeletes pedagógusok és a tanító nénik segítik. Amikor tanítási idő után jönnek a gyermekért, miután közölték a portással, hogy kiért jöttek, kérjük, hagyják el az épületet és az iskola kapuja előtt várakozzanak.

Ügyintézés céljából belépő személy köteles kézfertőtlenítést végezni és az ügyintézés után a lehető leghamarabb és legrövidebb úton elhagyni az intézményt.

  1. A pedagógussal való kapcsolattartás módja: online (a pedagógus által megadott módon) és a Kréta rendszeren keresztül. Az iskola honlapjára felkerülnek a pedagógusok fogadóórái, ezen időszakban telefonon elérhetők (+36/62/547-010).
  2. A tanulók iskolában tartózkodása: Az intézmény több helyen biztosítja a tanulóknak a kézfertőtlenítési lehetőséget, melyről a pedagógusoktól folyamatos tájékoztatást kapnak. Az osztálytermekben folyamatos szellőztetés mellett folyik a munka, kérjük, hogy gyermek ruházata ennek megfelelő legyen. A testnevelés órákat – az időjárás függvényében- szabadtéren tartjuk. Kérjük a megfelelő felszerelés biztosítását! A csoportosulások elkerülése érdekében az iskolaudvaron és a közösségi terekben kötelező a 1,5 méteres távolság betartása.
  3. Kérjük, hogy a vírussal kapcsolatban csak hivatalos helyekről tájékozódjanak. Hiteles információkat találnak a https://koronavirus.gov.hu/ , https://www.oktatas.hu/ Az iskolára vonatkozó információkat a https://szegediorczy.hu/ oldalon találják.

Kérjük a fentiek tudomásulvételét, ezen szabályok betartása egészségünk megóvása érdekében mindannyiunk érdeke.

Köszönjük megértésüket és felelősségteljes hozzáállásukat.

A Szegedi Orczy István Általános Iskola vezetősége