Kedves Szülők, Diákok!

Az országosan elrendelt intézkedési terv szigorítása miatt a korábbi járványügyi szabályok az alábbiakkal egészülnek ki:

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe, amelyet a visszatérés 1. napján le kell adni az osztályfőnöknek. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

2. Szülő, kísérő nem léphet be az épületbe, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Amikor tanítás vagy napközi után a szülő jön a gyermekért, a portáig bejöhet szólni (kizárólag az orrot és szájat is eltakaró maszkban), hogy melyik gyermekért jött, majd köteles kimenni az iskola épületéből a kapu elé, és ott megvárni a gyermeket.

3. Az Országos Kollegiális Házi Gyermekorvosi Szakmai Vezető gyakorlati útmutatója alapján 2020. szeptember 8-tól az intézmény minden tanulója és dolgozója köteles zárt közösségi térben (folyosó, WC) az orrot és szájat is eltakaró maszkot viselni.

4. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét, és egészségünk megóvása érdekében a felelősségteljes együttműködést.