Szénásiné Őrhalmi Nicolette

30 éve dolgozom tanítónőként. Tősgyökeres dorozsmai és orczys vagyok. Itt tanultam, ide jártak a nagyszüleim, szüleim és a gyermekeim is.

Pozitív szemléletű, sokoldalú, nyitott pedagógusnak ismernek. Ezeket az értékeket igyekszem megerősíteni a tanítványaimban.

Szeretem a kihívást jelentő, kreativitást igénylő feladatokat. Elsős tanítóként szép feladat az iskolába lépő kisgyermek tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, a tanulást sok-sok játékkal élménnyé varázsolni.

Meggyőződésem, hogy jól tanulni csak egy jó közösségben lehet. Ha a gyermek szívesen jön az iskolába, ott a tanulással sem lesz gond. Nyugodt, szeretettel teli, egymásra odafigyelő osztálylégkört igyekszem kialakítani, amelyben fejlődhet a gyerekek önbizalma, tudása. Fontos, hogy minden gyermek felfedezze magában ez igazi értékeket, barátokat szerezzen.

Iskolánk pedagógiai alapelve, hogy mindenki a képességeinek megfelelően fejlődhessen.

Feladatom, hogy osztályfőnökként jó közösséget alakítsak ki a gyermekekből és a szülőkből is, hiszen 8 évig együtt fogják tölteni az életük jelentős részét. Ezért nagyon sok iskolai és iskolán kívüli programot is szervezek a gyermekeknek és a szülőknek is.

Rendszeresen járunk színházba, bábszínházba, könyvtári foglalkozásokra, cirkuszba, kirándulásokra Szegeden és Budapesten is. A 3.-4. osztályosokkal erdei iskolába megyünk.

Tanítványaimmal rendszeresen indulunk csapatversenyeken. A tehetséggondozás egyik eszköze, hogy együtt tudjanak dolgozni a különböző képességű diákok. Több versenyt is megnyertünk már. Ennek lett a következménye, hogy a szülők és a tanítványok ajánlásának köszönhetően 2017-ben elnyertem Az év tanítója címet.

Szakmai fejlődésem mindig szem előtt tartom. Igyekszem az új oktatási módszerekkel megismerkedni, őket kipróbálni. Rendszeresen járok pedagógiai konferenciákra, előadásokra, továbbképzésekre.
Végzettségeim:

 • Tanítóképző Főiskola- tanító
 • Iskolai menedzser és tantervfejlesztő tanár
 • Szakvizsgázott mentorpedagógus (2020.)

Bízom benne, hogy lesz lehetőségünk a szülőkkel és a gyermekekkel is mielőbb személyesen is megismerni egymást.

Sok sikert kívánok az utolsó óvodás évhez!

 

Szabó-Kis Paula

Szabó-Kis Paula vagyok. Húsz éve dolgozom az Orczy István Általános Iskolában osztálytanítóként és napközis nevelőként.

Jelenleg a 4.a osztály osztályfőnöke vagyok, 17 olyan kisdiáké, akiket első óta tanítok. A párhuzamos negyedik osztályban tanító kolléganőmmel közös célok, értékek és azonos nevelési elvek alapján összhangban dolgozunk.

Az első osztályban mesékkel játékosan vezettem be a gyerekeket a betűk világába, amelyre sok lehetőséget ad a Meixner-módszer alkalmazása. A számok megismerését sok tevékenykedtetéssel, játékos feladatokkal tettem színesebbé. Hiszek a dicséret és a jutalmazás pozitív erejében. Törekszem arra, hogy jó légkört, barátságos, feszültségmentes környezetet teremtsek, és a helyes viselkedési normákra neveljem tanulóimat. Segítem diákjaimat, hogy saját tempójukban haladjanak, és így érjék el a kitűzött célokat. Sok-sok türelemmel, szeretném sikerélményhez juttatni őket, ezáltal ismerjék meg az értékeiket.

Tehetséges tanulóim szép eredményeket értek el országos, megyei és a helyi versenyeken is. A segítségre szoruló diákok felzárkóztatása érdekében együttműködöm a fejlesztő pedagógusokkal. Munkám során számítok a szülők odafigyelő, segítő támogatására.

Remélem, hogy leendő diákjaimmal sok közös élményben lesz részünk. Nem utolsósorban fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, elfogadó környezetre leljenek és barátokra találjanak.

Sok szeretettel várom a leendő elsős tanítványaimat!

Tanulmányaim:

 • Tanítóképző Főiskola
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola – Fejlesztő Pedagógus

 

Meixner-féle diszlexia-prevenciós módszer (Játékház tankönyvcsalád)

Kedves Szülők!

Szeretném Önöknek bemutatni azt a tankönyvcsaládot, amelyből gyermekük 1. osztályban írni és olvasni fog tanulni. Már több mint 20 éve használjuk ezt módszert iskolánkban.

A módszer neve: Meixner-féle diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer

 • diszlexia: olvasás nehezítettsége ( gyakori tünete a betűk felcserélése)
 • prevenció: megelőzés

Meixner Ildikó logopédus, gyógypedagógus, pszichológus volt (1928-2000), ő dolgozta ki a Játékház tankönyvcsaládot. Nekem szerencsém volt, még tőle tanulhattam meg a módszertanát, ismertem meg a tankönyveket.

A nyelvi készségek, a ritmusérzék és a térirányok fejlesztése párhuzamosan halad. A gyermekek egyéni képességeihez alkalmazkodunk. A betűmesék, a játékosság végig átszövi a könyvet.

A módszer lényege, hogy elkerüljük a gyerekekben kialakuló homogén gátlást. Hétköznapi nyelven: ami hasonlít, azt gyakran összekeverhetjük. A kisgyermekek számára nagyon sok hasonló betű van. Ezek megkülönböztetése sok gondot okoz. Ildikó néni úgy állította össze a tankönyvében a betűtanítás sorrendjét, hogy a hasonlók egymástól messzire kerüljenek. Például, nem tanítjuk együtt az a-á betűt, mert hasonlóan néznek ki és ilyen külső hasonlóság miatt kerülnek egymástól távolabb. A v-f, k-g betűk kiejtése hasonló. Ezek is időben távol lesznek a betűtanulásnál.
A tankönyvcsalád 5 részből áll:

 1. olvasókönyv
 2. olvasás munkafüzet 1. – kivágó lapokkal
 3. olvasás munkafüzet 2.
 4. írás munkafüzet 1. (főleg kisbetűk írása)
 5. írás munkafüzet 2. (főleg nagybetűk írása)

A magánhangzók kiejtését szájtartás utánzásával, a mássalhangzókat hangutánzással (z- a méh hangja, n- a mentő hangja, r- a motor hangja…) tanuljuk.
Késleltetett írástanítással dolgozunk, ami azt jelenti, hogy október közepéig csak betűelemeket tanulunk, gyakorlunk (kör, állóegyenes, kapuvonal, csészevonal, hullámvonal…). Betűket ezután kezdünk írni, de ekkorra már olvasni tudjuk őket.

A kisbetűk tanítása május végéig tart. Lassan, alaposan, sok gyakorlással haladunk. A tankönyv nagyon szépen, igényesen szerkesztett. Sok gyakorló feladat van benne. Lehetőséget biztosít a képességek szerinti differenciálásra.

A fokozatosságra épül:

 1. betűk tanulása
 2. szótagok gyakorlása
 3. szavak gyakorlás
 4. rövid mondatok olvasása
 5. egyszerű szövegek olvasása, szövegértés fejlesztése

A tankönyv egyszerűen követhető a szülőknek, nagyszülőknek is. A gyerekek mindig izgatottan várják az újabb és újabb betűk tanulását. Pályám egyik legszebb élménye, amikor a gyermek szeme felcsillan, mert el tudja olvasni az első szót, mondatot. Ez a tanítás egyik csodája.

A Játékház tankönyvcsaládnak már elkészült a folytatása. Használjuk a 2., 3., 4. osztályos tankönyveit is. Én 25 éve dolgozom ebből a könyvből. Bátran kijelentem, hogy segítségével minden diákom megtanult olvasni.

Szénásiné Őrhalmi Nicolette
tanítónő