Tisztelt Szülők!

  1. A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16. (csütörtök, péntek) 8:00 – 19:00 óráig
    Hivatalos tájékoztató: https://kk.gov.hu/kozlemeny20210316
  2. Iskolánk körzetébe tartozó utcák jegyzéke
  3. Beiratkozási szándéknyilatkozat
    Ezen nyilatkozat papír alapon is elérhető az iskola portája előtt kihelyezett padon hétköznap 8-16 óráig.

Amennyiben intézményünkbe szeretné íratni gyermekét, kérjük, a szándékát a mellékelt nyilatkozat kitöltésével és e-mailben való elküldésével, vagy a portán való leadással jelezze felénk. (Ez még jelenti a tanuló automatikus felvételét!)