Tisztelt Szülők, Diákok!

  • A tanévnyitó ünnepség 2020. szeptember 1-jén kedden a következőképpen zajlik:

Az 1-2.osztályosok számára először 8-8.45-ig tanévnyitó ünnepség az udvaron, majd 9-11.45-ig osztályfőnöki órák lesznek.

A 3-8. osztályosok számára először 8-8.45-ig osztályfőnöki óra az osztályteremben, utána 9-9.45-ig tanévnyitó ünnepség, majd 10-11.45-ig ismét osztályfőnöki órák lesznek.

  • Érkezés az iskolába 7.30 és 7.55 között:

Az 1-4. osztályosok a főkapun keresztül jöhetnek be, és az osztályterembe mennek.

Alsós osztálytermek:
– 1.a: 13-as, 1.b: 15-ös
– 2.o.: 11-es
– 3.a: 9-es, 3.b. 14-es
– 4.a: 17-es, 4.b: 10-es

Az 1. és 2.osztályosokkal maximum 2 hozzátartozó érkezhet, akik az udvaron tartózkodhatnak. Kérjük, hogy a szülők az ünnepségen a 1,5 méteres távolságot tartsák be!

A 3-4.osztályosokkal nem jöhet be egy szülő, hozzátartozó sem!

Az 5-8. osztályosok: az iskola ebédlő felőli oldalán található vaskapun keresztül jöhetnek be, és a hátsó, 4-es ajtón keresztül felmennek az osztálytermükbe a hátsó lépcsőn. Velük sem szülő, sem hozzátartozó nem jöhet be az iskola területére!

Felsős osztálytermek:
– 5.a: 20-as, 5.b: 22-es
– 6.o.: 25-ös
– 7.a: 16-os, 7.b: 28-as
– 8.o.: 21-es

  • Megkérünk minden tanulót, hogy ünnepi öltözetben jelenjen meg, és hozzon magával iskolatáskát, mert a 2-8.osztályosok a tankönyveket ezen a napon kapják meg.
  • Kérjük a Szülőket, hogy írásban jelezzék az osztályfőnököknek, hogy szeptember 1-jén a tanuló mikor és kivel mehet haza. Napközis felügyeletet már ezen a napon is biztosítunk!
  • AZ EMMI által kiadott intézkedési terv értelmében az oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az intézmény területén a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.