A Szegedi Orczy István Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai a rendkívüli járványügyi helyzet miatt rendhagyó módon készítették el az 1956. október 23-ai eseményekre való ünnepi megemlékezésüket. Az 56-os eseményeket vizuális történetmesélőként videó elkészítésével dolgozták fel.
A 7/A és a 7/B osztályos tanulók osztályonként megvalósított projektelemek keretében készítették el ünnepi műsorukat. A 7/A-s diákok a forradalom eseményeit a tanulók által elkészített festményeken keresztül ábrázolták, míg a 7/B-s gyerekek versekkel, irodalmi műsorral érzékeltették az események napjainkat is meghatározó jelentőségét.
Filmjükben felhasználtak archív fotókat, filmfelvételeket, az eseményeket feldolgozó kortárs filmrészletet, zeneműveket.
A kisfilm az események feldolgozásán túl érzékelteti, hogy jelenkor diáksága számára a forradalmárok hőstettei, bátorsága, az igaz ügyért való hősies kiállása ma is követendő példaként szolgál.
A tanulók filmjüket projektmunkában, Vágvölgyiné Szepessy Csilla és Tapodi Péterné pedagógusok irányításával készítették el.