A Diákönkormányzat céljai és feladatai

Célok:

 • Az idejáró diákok színesebb diákéveinek megteremtése
 • A nyilvánosság lehetőségének biztosítása a diákok részére
 • Kapcsolattartás más ifjúsági és diákszervezetekkel
 • A diákok érdekképviseletének ellátása
 • A diákok érdekérvényesítésének megteremtése

Feladatok:

 • Iskolai szabadidős programok szervezése
 • Iskolaújság, iskolarádió, faliújság, üzenőfal működtetése
 • Kapcsolatfelvétel más diákönkormányzatokkal, ifjúsági szervezetekkel
 • Pályázatok folyamatos figyelése, pályázatokon való részvétel
 • Diák érdekegyeztető fórum megteremtése, működtetése
 • A DÖK nap megszervezése
 • Az évente megrendezett hulladékgyűjtés megszervezése
 • A tanulói ügyelet megszervezése

Iskolánkban több évtizede működik diákszervezet. A hagyományoknak megfelelően szervezzük meg az éves munkát.
Szeptemberben megválasztjuk az osztály diákképviselőit, majd az iskola diákvezetőjét.

Minden ősszel és tavasszal hulladékgyűjtést rendezünk, az utóbbi években 15 tonna körül állandósult az összegyűjtött papírhulladék.

Az előző évek hagyományaihoz hasonlóan minden karácsonyra ajándékcsomagot állítunk össze az iskola minden tanulója számára, melynek csomagolását a DÖK képviselői végzik.

A tanév utolsó napján ügyességi és gondolkodásra késztető feladatokat tartalmazó akadályversenyt szervezünk, melynek teljesítésére a tanulók nagy lelkesedéssel vállalkoznak.

Minden évben bekapcsolódunk valamilyen környezetvédelmi vagy jótékonysági akcióba. A 2004-es cunami után egy éven keresztül támogattuk havi 3000 forinttal a dél-kelet-ázsiai otthon nélkül maradt árvákat.

Ezután részt vettünk egész tanéven keresztül az Ökopannon Kft és a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht által szervezett italoskartongyűjtő akcióban is, melynek során 161 kg italoskartont hoztak be a gyerekek. Az akció célja az újrahasznosítás fontosságára való figyelemfelhívás és a környezettudatosságra való nevelés volt.

Bekapcsolódtunk a kupakgyűjtési akcióba is. Az iskola tanulói által összegyűjtött több zsáknyi műanyag kupak segítségével mozgássérült gyermekek elektromos kerekesszékhez jutnak és pihenőházat építenek számukra.