Tanáraink

Név VégzettségKépesítésBeosztás
Fodorné Kardos Juditfőiskolatanító, közoktatási vezetőintézményvezető
Vasné Borbás Andreafőiskolamagyar nyelv és irodalom, német nyelv intézményvezető-helyettes 
Veresné Koncz Máriafőiskolagyógypedagógusintézményvezető-helyettes
Bajdik Zoltánfőiskolamagyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelvtanár
Bárkányiné Besenyői Dorottyafőiskolatanító, technikatanító
Csábi-Szvoboda Ellaegyetemtestnevelés, gyógytestneveléstanár
Farkas Enikőfőiskolatanítótanító 
Gutainé Bácsványi Mártafőiskolamatematika, technikatanár
Jároli Jenőnéfőiskolatestneveléstanár
Király Kornélfőiskolatestneveléstanár
Kiss Györgyiegyetemmagyar nyelv és irodalom, orosz nyelvtanár
Kiss Mónika Máriafőiskolatanító, magyar nyelv és irodalom, mûvelõdésszervezõ, olasz nyelvtanító
Kunstárné Rébék-Nagy Mária Évafőiskolamatematika, rajztanár
Mészárosné Horváth Erzsébetegyetemangol nyelv, történelem, orosz nyelvtanár
Miksi Erika Máriafőiskolatanítótanító
Papp Sándor Lászlónéegyetemtörténelem, német nyelv, orosz nyelvtanár
Petrov-Gajdán Alexandra Máriafőiskolatanító, matematikatanító
Pós Katalinfőiskolatanítótanító
Rátz Katalinfőiskolatanítótanító
Savanya Arankafőiskolatanítótanító
Szabó-Kis Paulafőiskolatanítótanító 
Szabóné Dankó Csillafőiskolatanítótanító
Szénásiné Őrhalmi Nicolettefőiskolatanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztõtanító
Tapodi Péternéfőiskolarajz, földrajztanár
Timárné Benyovszky Eszteregyetemének-zenetanár
Törköly Józseffőiskolatanító, testneveléstanító
Uhercsák Tündeegyetemangol nyelv, német nyelvtanár
Vágvölgyiné Szepessy Csillafőiskolabiológia, technika, kémiatanár
Veres Anikóegyetemtechnika, fizika, számítástechnikatanár
Wolford Máriafőiskolaföldrajz, rajztanár

Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők

Név MunkakörVégzettség
Kónya Barbaraiskolatitkárokleveles közgazdász
Németh Loretta Csengepedagógiai asszisztenspedagógiai- és családsegítő munkatárs
Huszár Mátérendszergazdaszámítógép-rendszerprogramozó

Egyéb munkatársak

NévMunkakör
Puskásné Gyömrei Edinagazdasági titkár
Hajdú Pálpedellus
Dávid Henriettportás
Miklós Róbertportás
Miksi Róbertportás
Kakas Ferencportás 
Kakas Ferencnétakarító
Kosik Dénes Pálnétakarító
Mátyás Ilonatakarító
Szarka-Kovács Ildikótakarító
Sziráki Ferencnétakarító