Tanáraink

Név VégzettségKépesítésBeosztás
Fodorné Kardos Juditfőiskolatanító, közoktatási vezetőintézményvezető
Vasné Borbás Andreafőiskolamagyar nyelv és irodalom, német nyelv intézményvezető-helyettes 
Veresné Koncz Máriafőiskolagyógypedagógusintézményvezető-helyettes
Bajdik Zoltánfőiskolamagyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelvtanár
Bárkányiné Besenyői Dorottyafőiskolatanító, technikatanító
Csábi-Szvoboda Ellaegyetemtestnevelés, gyógytestneveléstanár
Farkas Enikőfőiskolatanítótanító 
Gutainé Bácsványi Mártafőiskolamatematika, technikatanár
Jároli Jenőnéfőiskolatestneveléstanár
Kiss Györgyiegyetemmagyar nyelv és irodalom, orosz nyelvtanár
Kiss Mónika Máriafőiskolatanító, magyar nyelv és irodalom, mûvelõdésszervezõ, olasz nyelvtanító
Kunstárné Rébék-Nagy Mária Évafőiskolamatematika, rajztanár
Mészárosné Horváth Erzsébetegyetemangol nyelv, történelem, orosz nyelvtanár
Miksi Erika Máriafőiskolatanítótanító
Papp Sándor Lászlónéegyetemtörténelem, német nyelv, orosz nyelvtanár
Petrov-Gajdán Alexandra Máriafőiskolatanító, matematikatanító
Pós Katalinfőiskolatanítótanító
Rátz Katalinfőiskolatanítótanító
Savanya Arankafőiskolatanítótanító
Soós Tamás Jánosfőiskolaföldrajz, testneveléstanár
Szabó-Kis Paulafőiskolatanítótanító 
Szabóné Dankó Csillafőiskolatanítótanító
Szénásiné Őrhalmi Nicolettefőiskolatanító, iskolai menedzser és tantervfejlesztõtanító
Tapodi Péternéfőiskolarajz, földrajztanár
Timárné Benyovszky Eszteregyetemének-zenetanár
Törköly Józseffőiskolatanító, testneveléstanító
Uhercsák Tündeegyetemangol nyelv, német nyelvtanár
Vágvölgyiné Szepessy Csillafőiskolabiológia, technika, kémiatanár
Veres Anikóegyetemtechnika, fizika, számítástechnikatanár
Wolford Máriafőiskolaföldrajz, rajztanár

Nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők

Név MunkakörVégzettség
Kónya Barbaraiskolatitkárokleveles közgazdász
Németh Loretta Csengepedagógiai asszisztenspedagógiai- és családsegítő munkatárs
Huszár Mátérendszergazdaszámítógép-rendszerprogramozó

Egyéb munkatársak

NévMunkakör
Puskásné Gyömrei Edinagazdasági titkár
Hajdú Pálpedellus
Dávid Henriettportás
Miklós Róbertportás
Miksi Róbertportás
Kakas Ferencportás 
Kakas Ferencnétakarító
Kosik Dénes Pálnétakarító
Mátyás Ilonatakarító
Szarka-Kovács Ildikótakarító
Sziráki Ferencnétakarító